Cover Combi.E4e824d37b7c

ANBI


TAQA Theater De Vest en de Grote Sint Laurenskerk zijn een algemeen nut beogende instelling, een zogeheten ANBI. Deze status levert fiscale voordelen op bij schenking aan het theater en de kerk.

Per 1 januari 2014 hebben TAQA Theater De Vest en de Grote Kerk Alkmaar een culturele ANBI-status. Hierdoor kunt u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Bijzonder pluspunt is dat een instelling met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeft te betalen. Dit betekent dat uw volledige gift ten goede komt aan cultuur.

Meer informatie over schenken aan het theater en de kerk

De grondslag voor de Anbi-status vindt u hier.

Cookies

We helpen je online graag zo goed mogelijk en gebruiken daarvoor cookies. Stel ze hier in.

[2]
[1]